Виртуални табла

Номер на виртуално табло:


Основни линии на градски транспорт

Разписание и маршрут на Трамвай 7
Разписание и маршрут на Трамвай 8
Разписание и маршрут на Автобус 76
Разписание и маршрут на Автобус 82
Разписание и маршрут на Автобус 88
Разписание и маршрут на Автобус 94
Разписание и маршрут на Автобус 102
Разписание и маршрут на Автобус 111
Разписание и маршрут на Автобус 213
Разписание и маршрут на Автобус 280
Разписание и маршрут на Автобус 305
Разписание и маршрут на Автобус 413
Разписание и маршрут на Автобус 26
Разписание и маршрут на Автобус 27

Основни спирки

Спирка 2488 БЛ. 325 Ж.К. МЛАДОСТ-3
Спирка 2326 ХОТЕЛ ПЛИСКА
Спирка 0319 БУЛ. ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ
Спирка 2624 РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК СОФИЯ
Спирка 2651 УЛ. РАЧО ПЕТКОВ КАЗАНДЖИЯТА
Спирка 2395 БЛ. 480 Ж.К. МЛАДОСТ-4
Спирка 0268 БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ
Спирка 1338 ПЛОЩАДА КВ. ВРАЖДЕБНА
Спирка 1394 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Спирка 1914 УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ

Виртуални табла

Градски транспорт
Паднала табела на спирка №2765
Повредено виртуално табло на спирка №0852
Повредено информационно табло на спирка №6569
Повредени други съоръжения
Повредено виртуално табло
Кв.Витоша
Неработещо виртуално табло
Неработещо табло на градския транспорт
Неработещо виртуално табло на спирка №1649
Неработещо виртуално табло спирка№0130
Липсваща информационна табела за нощните автобуси към виртуално табло-спирка№1696
Липса на спиркознак на спирка№2684
Повредено електронно табло
Неработещо виртуално табло на спирка №0554
Неработещо виртуално табло на спирка №1513
Градски транспорт
Повредено виртуално табло на спирка
Градски транспорт
Неработещо табло на спирката на тролеите с код 0358

Избрани: трамвай 7 разписание 27 трамвай 8 трамвай 6 102 разписание трамвай 20 разписание 42 тролей 5 трамвай 4 разписание 59

За Виртуални табла София

Софийска компания за градски транспорт въведе иновативни Виртуалните табла по голяма част от спирките в град София, като част от стратегията за Интегриран градски транспорт.
Виртуалните табла дават информация на чакащите на спирката след колко време ще пристигне чаканото от тях превозно средство. „Проект за интегриран столичен градски транспорт” е изпълнен по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-2/2011/001, сключен на 23 август 2011 г. между Столичната община и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Други пера по проекта са доставка на нови трамваи, тролейбуси.
Доставка и монтаж на 1020 електронни информационни табла – Таблата показват вида на превозното средство, номер на линията, крайна спирка, време на пристигане, реално време и температура на околната среда. Разполагат и с модул за гласово оповестяване в помощ на хората със затруднения в зрението. Част от тях се захранват с фотоволтаична инсталация (соларни панели) и по този начин допринасят за енергийната ефективност и са стъпка напред в развиването на столицата като зелен град;